Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các dự án, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng công ty và các dự án của Công ty, lập quyết toán văn phòng công ty.

– In sổ chi tiết và tổng hợp theo công ty theo quy định

– Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

– Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Yêu cầu ứng viên

– Đã từng làm kế toán tổng hợp

– Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm kế toán tổng hợp.

– Số lượng tuyển dụng: 01 Kế toán tổng hợp

– Thành thạo tất cả các ứng dụng văn phòng & phần mềm kế toán để phục vụ trong công việc …

– Sẵn sàng học hỏi, không  ngại khó. Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao

Quyền lợi

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Được hưởng các chế độ phúc lợi của người lao động.

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách thức ứng tuyển