Tuyển dụng

Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc – Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các dự án, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. – Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh – Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp – Kiểm tra số dư cuối kỳ …

Kế toán tổng hợp Xem thêm

Kế toán trưởng

Mô tả công việc 1. Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán – Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật. – Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm …

Kế toán trưởng Xem thêm

Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc – Duy trì, tư vấn hỗ trợ khách hàng truyền thống của công ty.– Liên hệ khách hàng mới.– Phát triển sản phẩm mới, khách hàng mới, cập nhật thông tin và công nghệ mới.– Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến công việc kinh doanh. …

Nhân viên kinh doanh Xem thêm