Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các dự án,…

Nhân Viên Phòng R&D – QC Ngành Sơn 

Mô tả công việc- Kiểm tra chất lượng các sản phẩm sơn trong quá trình…

Kế toán trưởng

Mô tả công việc1. Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh…

Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc- Duy trì, tư vấn hỗ trợ khách hàng truyền thống của…